سالهای – 2010-2015

سمینار در استکهلم درباره وضعیت اقتصادی و جنبش کارگری ایران گفتگو با سعید تقوی از سندیکای ترانسپورت سوئد

صدا download

برنامه ویژه: مرگ شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر بهروز خباز، نینا زمانی، ناصر زرافشان، نامه به سازمان جهانی کار با صدای شاهرخ. سخنان زرین نجاتی، مادر شاهرخ پیش از مرگش، نیما پوریعقوب، شادی امین و …

صدا download

گفت و گوهای کارگری گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهانی پیرامون چگونگی تشکیل کلکتیو سندیکاهای فرانسه و ارزیابی از حمایت های مالی از جنبش کارگری ایران

صدا download

ارزیابی از عملکرد تاکنونی کانون صنفی معلمان گفت و گوی بهروز خباز با فعال جنبش معلمان، اکبر زارعین

صدا download

کارزار برای آزادی دستگیرشدگان فعالان کارگری و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی گفتگو با مهرنوش شفیعی از شورای نمانیدگان احزاب،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

صدا download

جمع بندی از تجربه اول ماه مه 1394 و نقش گروه ها و فعالین کارگری گفت و گوی بهروز خباز با فعال کارگری، محمد اشرفی

صدا download

ویژگی امسال یکم ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در ایران از تلاش فعالان مستقل کارگری و اعتراضات و خواسته های کارگران تا ریاکاری خانه کارگری هاو افزایش فضای امنیتی – گفت و گو با بهروز خباز

صدا download

روز جهانی کارگر در تهران شعارهای ارتجاعی و انسان ستیزانه تشکل حکومتی خانه کارگر نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

وضعیت جنبش کارگری در ایران و روندی که طی می کند. به کدامین سو؟ گفت وگوهای کارگری ….. بهروز خباز گفتگو با ایوب رحمانی پژوهش گر و کنش گر کارگری – بخش دوم

صدا download

ارزیابی از شکست حکومت اسلامی در توافق هسته ای از منظر جنبش کارگری گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی، تحلیل گر مسائل کارگری

صدا download

سال ۱۳۹۳، سال تداوم اعتصاب، اعتراض و اخراج کارگران سال ۹۴ چگونه سالی می تواند برای کارگران باشد. چشم انداز راه پیش رو چیست؟ گفت وگو با بهروز خباز، فعال و تحلیل گر مسائل کارگری

صدا download

بیانیه کانون نویسندگان ایران درحمایت از خواست‌های معلمان، پرستاران و کارگران پیوند جنبش روشنفکری با جنبش مطالباتی گفتگو با حسن حسام عضو هیات دبیران کانون نوییسندگان ایران در تبعید

صدا download

در حمایت از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری ِ زندانی سیاسی فریاد اعتراض بهنام ابراهیم زاده را رساتر کنیم ! گزارش بهروز خباز و گفتگو با زبیده حاجی زاده

صدا download

گفتگوهای کارگری ، برنامه ای از بهروز خباز در رادیو همبستگی – تاثیر گرانی نان بر معیشت و زندگی کارگران و زحمتکشان – گفتگو با یدالله صمدی دبیرانجمن صنفی کارگران خباز سنندج

صدا download

سال جدید آموزشی: مشکلات، تبعیض ها ، محدودیت ها و چالش ها
تحصیل و آموزش و پرورش بیش از پیش طبقاتی تر شده است!
آیا از تحصیل رایگان چیزی باقی مانده است؟آموزگاران و معلمان چه مشکلات و خواسته هائی دارند؟
گفتگو با اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران

صدا download

وضعیت وخیم کارگر زندانی رضا شهابی و حمله به منزل بهنام ابراهیم زاده
گفت و گوی بهروز خباز در رادیو همبستگی با محمود صالحی

صدا download

وضعیت سیاسی کنونی در ایران
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی که گذشت و سالی که می آید

صدا download

از ژنو تا داووس
دعوت حسن روحانی از شرکت ها و دولت ها برای سرمایه گذاری در ایران
گفتگو با خسرو آهنگر فعال و تحلیل گر سیاسی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سیاست های دولت روحانی تشدید اعدام ها و سرکوب
درباره طرح ارتجاعی استاد شاگردی

صدا download

پوشه: اقتصاد ایران
گزارش… گفتگو … بحث درباره محورها و جنبه های گوناگون اقتصاد ایران

صدا download

پوشه: اقتصاد ایران (2)
محورها و جنبه های گوناگون اقتصاد ایران

صدا download

اقتصاد ایران و خصوصی سازی ها
بهروز فراهانی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
تغییر کابینه در ایران، رفتن احمدی نژاد آمدن روحانی
سیاست یکسان نئولیبرالی دراقتصاد

صدا download

جان باختن افشین اسانلو در زندان حکومت اسلامی
گزارش و گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری

صدا download

اعتصاب رانندگان اتوبوس های شهری در سوئد
گفتگو با اسماعیل دره شوریان نماینده اتحادیه کمونال در محل کار

صدا download

سال روز تولد صمد بهرنگی نویسنده و معلم کودکان
ادبیات صمد ادبیات کودکان کارگر است. صمد از پیشروترین نویسندگان کودکان در جهان است
گفتگو با سوسن بهار سردبیر گاهنامه داروک

صدا download

کارگران ایران تنها نیستند. در دفاع از جنبش کارگری ایران
آکسیون در اعتراض به حضور نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی در نشست سازمان جهانی کار در ژنو
گزارش بهروز نوائی

صدا download

کارگران و انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی
بحث و گقتگوی منصور اسانلو – بهروز فراهانی

صدا download

اقتصاد ایران، خواسته های معیشتی مردم
تحلیل طبقاتی از انتخابات ریاست جمهوری
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

صدا download

گفتگوهای کارگری
مکانیزم های کمک های مالی به خانواده های کارگران زندانی و ضرورت ایجاد صندوق های سراسری کارگری
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی

صدا download

ازخواست بهنام ابراهيم زاده کارگر زندانی سیاسی حمايت كنيد!
نگذاريم بهنام ابراهيم زاده به زندان برگردانده شود.
نيما ابراهيم زاده به دلیل بیماری به حضور پدرش نياز مبرم دارد.
گفتگو با محمود صالحی سخنگوی کمیته حمایت از بهنام ابراهيم زاده

صدا download

گفتگوهای کارگری
جمع بندی از عملکرد و اختلافات درون سندیکای کارگران شرکت واحد
گفت و گوی بهروز خباز با منصور اسانلو (2)

صدا download

معضل سازمان یابی کارگران، موانع و ضرورت ها، میزگرد کارگری
با حضور بهروز خباز، فرخنده آشنا، محمد صفوی و منصور اسانلو

صدا download

وضعیت معیشتی کارگران و زحمت کشان در ایران و موقعیت جنبش کارگری
گفت و گو با فریبرز رئیس دانا

صدا download

پیرامون مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
گفت و گو با منصور اسانلو

صدا download

وضعیت عمومی کارگران و موقعیت فعالان کارگری
گفت و گو با محمود صالحی

صدا download

شعر و خاطرات کارگری
با علی پیچ گاه، نمایندۀ سابق شورای کارکنان صنعت نفت

صدا download

گفتگوهای کارگری ….. بهروز خباز
وضعیت عمومی کارگران و پیشبرد فعالیت های کارگری در آستانۀ اول ماه مه
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی

صدا download

گفت و گوهای کارگری
بررسی روند آسیب های اجتماعی و موقعیت جنبش کارگری
به بهانۀ تعیین حداقل دستمزد در ایران
در گفت و گو با مجید تمجیدی فعال کارگری

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
اعتراضات مردم بلغارستان و خواست فراخوانی نمایندگان

صدا download

گفتگوهای کارگری ….. بهروز خباز
تعیین حداقل دستمزد و نحوۀ سازمان یابی حول این مطالبۀ کارگری
گفت و گو با صادق کارگر فعال سندیکایی،

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا

صدا download

گفت و گوهای کارگری ….. بهروز خباز
ملاحظاتی پیرامون ابهامات موجود در اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
درباره برکناری منصور اسالو از ریاست هیئت مدیره سندیکا
با حضور محمود صالحی ، فرخنده آشنا

صدا download

گفت و گوهای کارگری ….. بهروز خباز
گفت و گو با محمود صالحی در ارتباط با اعتصاب غذا و مرخصی درمانی رضا شهابی
گفتار: چگونه و با چه مکانیزم هایی می توانیم هزینۀ مقاومت زندانیان سیاسی را در تحقق خواسته های شان پایین بیاوریم؟

صدا download

رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در اعتصاب غذا
گزارش و گفتگو با ربابه رضائی و محمود صالحی

صدا download

گفت و گوهای کارگری
پیرامون ضرورت فعالیت های کارگری در حوزۀ حقوق بشر
با حضور ندا فرخ، سعید رحیمی و البرز دماوندی

صدا download

کشته شدن 8 کارگر معدن در طبس، افزایش آمار حوادث کار
تغییرات ضدکارگری بر قوانین کار و تامین اجتماعی
گفتگو با بهروز خباز

صدا download

گفتگوهای کارگری گفتگوی بهروزخباز با مجید تمجیدی و غلامحسینی

صدا download

وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی
نامه ی او به تشکل های کارگری و سازمان جهانی کار
گفت و گوی بهروز خباز با محمد اشرفی، از کمیتۀ حمایت از شاهرخ زمانی

صدا download

نگاهی به تاریخچه مبارزات معلمان و وضعیت کنونی(2)
تظاهرات کنگره سراسری کارگری بریتانیا
گفتگو با ستار رحمانی

صدا download

کار و مبارزه معلمان
نگاهی به تاریخچه مبارزات معلمان و وضعیت کنونی معلمان
گفتگوهای کارگری ….. بهروز خباز
گفتگو با ستار رحمانی

صدا download

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!
فراخوان شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست
هفته همبستگی ۲۰ تا۲۷ اکتبر
گفتگو با هلمت احمدیان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نوبل صلح برای اتحادیه اروپا !؟
خلف وعده حزب سوسیالیست فرانسه

صدا download

سقوط سریع ارزش ریال دلائل و پیامدها
سقوط ریال را با مسائل اقتصادی نمی توان توضیح داد
گفتگو با احمد سیف اقتصاددان

صدا download

دیکتاتوری سرمایه ، ورشکستگی اقتصاد یونان و مبارزات و خواسته های مردم
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

بررسی حوادث کار و بیماری های ناشی از آن
گفت و گوی بهروز خباز با محمد صفوی فعال کارگری
برنامه ای تقدیمی به زنده یاد سلمان یگانه و دیگر قربانیان حوادث کار

صدا download

گفتگوهای کارگری ….. بهروز خباز
انفجار معدن باب نیزو. پای صحبت خانواده های جانباختگان
حوادث در محیط کار، در آتش سوختن بیش از 320 کارگر در لاهور و کراچی پاکستان
گفتگو با مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری

صدا download

گفت و گوهای کارگری مفهوم استقلال تشکل های کارگری گفت و گوی بهروز خباز با علی مبارکی فعال کارگری (2)

صدا download

گفت و گوهای کارگری شکل گیری سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان؛ مفهوم استقلال تشکل های کارگری گفت و گو با علی مبارکی فعال کارگری (1)

صدا download

گفتگوهای کارگری
بررسی مقاطعی از مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد،
مسئلۀ آگاهی کارگران و ملزومات فعالیت کارگری در ایران
گفت و گوی بهروز خباز با غلام رضا غلام حسینی

صدا download

گفتگوهای کارگری
اقدامات در پشتیبانی از جنبش کارگری ایران در خارج کشور. تجربیات جنبش کارگری فرانسه
گفتگوی بهروز خباز با مهشید مجاوریان فعال کارگری در فرانسه

صدا download

به اعمال فشار و تبعیض بر مهاجرین افغانی باید برای همیشه پایان داده شود. گفتگو با جعفر عظیم زاد،عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

گفتگوهای کارگری ….. بهروز خباز
اقدامات و تظاهرات در پشتیبانی از جنبش کارگری و برای آزادی زندانیان سیاسی، فعالان کارگری زندانی
گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی، یوسف آب خرابات، علی پیچگاه و احمد موسوی

صدا download

گفتگو با شاهپور احسانی راد،نماینده اخراجی کارگران پروفیل سابق و عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد ایران در رابطه با اخبار کارگری و تومار اعتراضی 10 هزار کارگربه وزیر کار

صدا download

بستری شدن رضا شهابی در بیمارستان و آخرین خبرها از وی در گفتگو با ربابه رضایی ، همسر او

صدا download

دستگیری بیش از 60 نفر از فعالان کارگری در کرج، آزادی شماری از آنان و نگهداری شماری دیگر در زندان
تازه ترین خبرها در این زمینه در گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری

صدا download

گفتگوهای کارگری …. بهروز خباز
گزارش علی نوائی از تظاهرات در میدان ملل ژنو هم زمان با نشست سالانه سازمان جهانی کار (آی.ال. او) در حمایت از کارگران ایران، گفتگو با محمود صالحی فعال کارگری در ایران درباره سازمان جهانی کار و مقوله سه جانبه گرائی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نشست سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
و فراخوان پنج سندیکای فرانسوی برای تظاهرات روز ۶ ژوئن در حمایت از کارگران ایران

صدا download

گفتگوهای کارگری
هفتمین نشست مشورتی کارگران خودروسازی جهان در مونیخ
گفتگوی بهروز خباز با سیامک مویدزاده و علی رجبر فعالان کارگری

صدا download

گفتگوهای کارگری
ارزیابی از برگزاری اول ماه مه روز جهانی کارگر در ایران

صدا download

برنامه ویژه روز جهانی کارگر
بهروز خباز، علی پیچگاه، فرخنده آشنا، مجید تمجیدی، استی پیروتی، یوسف آب خرابات
مرتضی افشاری، بهروز فراهانی،حسن شهابی و…

صدا download

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر. گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

گفتگوهای کارگری
مردسالاری و سازمانیابی تشکل های کارگران
گفتگوی بهروز خباز با فرخنده آشنا

صدا download

سال 1391 چگونه سالی برای کارگران؟
ضرورت تلفیق کار مخفی و علنی در سازمان یابی کارگران
گفتگو با بهروز خباز و مجید تمجیدی

صدا download

امیدوارم سالی بیاید که به جای شرح بدبختی های کارگران از رفاه،شادی و خوشی های آنان صحبت کنیم. گفتگو با پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

گفتگوهای کارگری
وضعیت معیشت کارگران، تعیین حداقل دستمزدها در ایران
گفتگوی بهروز خباز با یوسف آب خرابات

صدا download

رضا شهابی 10 اسفند دادگاهی می شود. آخرین خبرها از وضعیت رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در گفتگو با ربابه رضایی

صدا download

گفتگوهای کارگری
وضعیت کنونی جنبش کارگری و سازمان یابی
گفتگوی بهروز خباز با فرید پرتوی

صدا download

گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران و چگونگی روند و موانع سازمان یابی کارگران
گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری

صدا download

گفتگو با پروین محمدی در رابطه با بازداشت شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیااز اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

اخرین اخبار از وضعیت رضا شهابی . گفتگو با ربابه رضایی ، همسر وی

صدا download

گفتگوهای کارگری
کمیته حمایت از رضا شهابی ، تعیین حداقل دستمزدها در ایران.
گفتگوی بهروز خباز با محمود صالحی

صدا download

گفتگوهای کارگری
تعیین حداقل دستمزدها در ایران. گفتگوی بهروز خباز با خسرو بوکانی فعال کارگری

صدا download

گفتگوهای کارگری
تازه ترین خبرها از اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان سرکوب فعالان کارگری و راهکارهای عملی برون رفت از این وضعیت و چگونگی پشتیبانی از فعالان کارگری
گفتگوی بهروز خباز با محمد اشرفی فعال کارگری

صدا download

گفتگوهای کارگری
مخالفت کارگران مجموعه ی صنعتی ایران خودرو با تغییرات قانون
اعتصاب غدای رضا شهابی فعال کارگری در زندان اوین
گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی

صدا download

رضا شهابی در 17امین روز اعتصاب غذای خود. ملاقات با خانواده وقرار انتقال رضا شهابی به بیمارستان در روزهای آینده! گفتگو با ربابه رضایی همسر وی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
حمله گروهی از حزب الهی های رژیم اسلامی به سفارت بريتانيا
و بحران در مناسبات حکومت اسلامی و دولت بریتانیا

صدا download

بی خبری از وضعیت رضا شهابی،کارگر در بند شرکت واحد. در گفتگو با سعید ترابیان ، مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد

صدا download

دومین کنفرانس جهانی سالانه همبستگی کارگری در استانبول
گزارش از فرخنده آشنا فعال کارگری

صدا download

آخرین اخبار کارگری در رابطه بااعتراض، اجتماع ، بازداشت و بلاتکلیفی کارگران در ایران. گفتگو با شاهپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در ایران

صدا download

شرکت های پیمان کاری، راه دزدی آشکارتر از سفره کارگران! گفتگو با پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام!

صدا download

اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندرماهشهر
با خواست برچیدن شرکت های پيمان کاری و پايان دادن به قراردادهای موقت و سفيد امضا گفتگو با بهروز خباز فعال کارگری

صدا download

اصلاحيه قانون كار تلاش براي قانوني كردن شيوه برداري نوين بر ضد كارگران
گفتگو با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان

صدا download

اخرین خبرها از شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند ،در گفتگو با زرین نجاتی مادر وی

صدا download

تغییر قانون کار به نفع کیست! گفتگو با جعفر عظیم زاده از اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

گفتگو با خانم زرین نجاتی مادر شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند. اخرین خبرها در باره وی

صدا download

شاهرخ زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
و چندین فعال کارگری دیگر در زندان
گفتگو با محمد اشرافی از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

صدا download

سالگرد خیزش 18 تیر. 6 روزی که حکومت اسلامی را لرزاند
روایت شاهدان و شرکت کنندگان به 12 سال پیش
گفتگو با داود موسوی عکاس و وبلاگ نویس

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
پیش نویس اصلاحیه قانون کار، تهاجم جدیدی به کارگران

صدا download

مجموعه اخبار، وقایع و مسائل کارگری در گفتگو با پروین محمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

گفتگو با بهروز فراهانی درباره فراخوان به تظاهرات در پشتیبانی از کارگران ایران به دعوت«کلکتيو دفاع از کارگران مغرب و خاورميانه در فرانسه»
پنجشنبه نهم ژوئن، همزمان با نشست ساليانه «سازمان جهانی کار»، برابر مقر «سازمان جهانی کار» در ژنو

صدا download

تشکیل دادگاه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد پس از یک سال بلاتکلیفی.گفتگو با مسعود شفیعی وکیل او

صدا download

19 اردیبهشت سالگرد حمله ی عوامل خانه کارگر با همراهی شوراهای اسلامی کار به محل تجمع اعضاء سندیکای کارگران شرکت واحد، در گفتگو با سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکا

صدا download

طبفه متوسط . طبقه کارگر
وضعیت طبقه کارگر جهانی در برابر نظام سرمایه داری
گفتگو با پیران آزاد

صدا download

روز جهانی کارگر، چگونگی سازمان یابی و تشکل کارگری در ایران
میزگرد رادیوئی با حضور چند تن از کوشندگان جنبش کارگری
علی پیچگاه، فرخنده آشنا، بهروز خباز، مجید تمجیدی

صدا download

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران. گفتگو پروین محمدی و شاپور احسانی راد. بخش دوم

صدا download

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی کارگران. گفتگو با 2 تن از فعالین کارگری، پروین محمدی و شاپور احسانی راد. بخش اول

صدا download

گفتگو با سعید ترابیان ، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در رابطه با تعیین افزایش 9 درصدی دستمزد کارگران

صدا download

اگر مطالبه حق و حقوق کارگران جرم است، باید در قانون آورده شود! گفتگو با حسن شهابی برادر رضا شهابی ، کارگر در بند

صدا download

وضعيت دستمزد کارگران در ایران
و تعیین حداقل دستمزد و بيانيه تشکلهای کارگری
گفتگو با بهروز خباز

صدا download

کشته شدن کارگران در کارخانه ایران خودرو
وايمنی محيط کار در ايران‌
گفتگو با مجید تمجیدی

صدا download

نقش سندیکاها در اعتراض و خیزش مردم در تونس
گفتگو با با مهشید مجاوریان عضو ث ژ ت فرانسه

صدا download

توضیحات مسعود شفیعی وکیل رضا شهابی ، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد در رابطه باپرونده و تاریخ دادگاه او.حکم رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان نیز در دادگاه تجدید نظر قطعی اعلام شد!

صدا download

آخرین اخبار در رابطه با وضعیت رضا شهابی.وی اعتصاب غدا ی خود را به شکلی دیگر ادامه خواهد داد

صدا download

درخواست از رضا شهابی جهت پایان دادن به اعتصاب غدا. گفتگو با جعفر عظیم زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و یکی از امضاء کننده گان درخواست نامه

صدا download

رضا شهابی در اعتراض به بلاتکلیقی در زندان، دست به اعتضاب غدای خشک زده است. در گفتگو با حسن شهابی ،برادر و ربابه رضائی همسر او

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -4 سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -3 سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -2 سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

اعتراضات کارگری رو به گسترش است. آخرین خبرها در این رابطه در گفتگو با جعفر عظیم زاده عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران.

صدا download

رضا شهابی بیش از 4 ماه است که در بلاتکلیفی نگاه داشته شده.به خانواده او گفته شده که او با ما همکاری نمی کند گفتگو با حسن شهابی ، برادر وی

صدا download

آخرین اخبار و مسائل کارگری در گفتگو با پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران

صدا download

گفتگو با خانم رضائی همسر رضا شهابی عضو در بند سندیکای شرکت واحد!

صدا download

گفتگو با سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد، در رابطه با رضا شهابی، کارگران اخراجی شرکت واحد و….

صدا download

رضا شهابی را به علت جرم های ناکرده آزار و شکنجه می دهند! درگفتگو با حسن شهابی برادر او

صدا download

آخرین خبرها در رابطه با کارگران دربند سندیکای شرکت واحد در گفتگو با اکبر پیرهادی

صدا download

گفتگو با اکبر پیرهادی، در رابطه با بازداشت سعید ترابیان، عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

صدا download

اننقال منصور اسانلو به بند امنیتی به دنبال تشکیل پرونده جدید علیه وی. گفتگو با فاطمه گل گزی مادر منصور اسانلو

صدا download

گزارش اول ماه مه در شهر هانوفر در آلمان در همبستگی با جنبش کارگری ایران

صدا download

گزارش مراسم اول ماه مه در پاریس توسط زهره ستوده از فعالان کمیتۀ اول ماه مه

صدا download

نفد و نظر با بهروز فراهانی
روز جهانی کارگر و مدعیان تازه

صدا download

در رابطه با قطعنامه مشترک تشکل های کارگری در ایران به مناسبت اول ماه مه . گفتگو با اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

صدا download

اول ماه مه روز همبستگی مبارزات کارگران جهان فرا می رسد.چگونگی برخورد و برگزاری این روز از زوایای گوناگون.در گفتگو با شهاب برهان قسمت دوم

صدا download

اول ماه مه روز همبستگی مبارزات کارگران جهان فرا می رسد.چگونگی برخورد و برگزاری این روز از زوایای گوناگون.در گفتگو با شهاب برهان قسمت اول

صدا download

گزارش از مرگ کارگران کارخانه فارسيت دورود بر اثر ابتلا به سرطان آزبستود
67 کارگر بر اثر ابتلا به سرطان آزبستوس مرده اند

صدا download

گزارش از سومین گردهم آئی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در یوتبوری- سوئد گفتگو با چند تن از شرکت کنندگان، حسین مقدم، فرخ قهرمانی، صدیق اسماعیلی، حمید قربانی، فرهاد، بهروز فراهانی

صدا download

منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران
گفتگو با مجید تمجیدی تحلیل گر مسائل کارگری

صدا download

منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب . در گفتگو با جعفر عظیم زاده از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ، یکی از چهار تشکل کارگری که این منشور را امضا کرده اند

صدا download
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید