بهار عربی

کشتی های کمک های مردمی به غزه به ساحل غزه و اسرائیل نزدیک می شوند!
غزه بزرک ترین زندان جهان. گفتگو با الدوز جاویدی از کنش گران مسافر ship to gaza

صدا download

انتخابات در عراق. عروج مقتدی صدر و مخالفت با نفوذ جمهوری اسلامی ایران نتیجه این انتخابات بازتاب دهنده چه وضعیتی است و چه روندی را توضییح می دهد؟ گفت و گو با غنی مجیدی

صدا download

اعتصاب غذا ی حدود ۱۵۰۰ فلسطینی زندانی در زندان‌های اسرائیل مروان برقوتی: فقط پایان اشغال پایان بی عدالتی و نشانه زایش صلح خواهد بود گفتگو با بهروز عارفی تحلیل گر و مترجم

صدا download

ویرانی و مرگ در شهر دو پاره حلب جنگ در سوریه، جنگ بر سر سوریه گفتگوی سعید افشار با کوثر آل علی

صدا download

اوضاع کردستان سوریه، شرایط جدید و آینده آن گفت و گو با هیمن سیدی و غنی مجیدی

صدا download

مداخله رژیم ایران در جنگ سوریه و واخورد آن در نزد مردم و نیروهای اپوزوسیون گفت و گو با مجید دارابیگی

صدا download

آتش بیاران معرکه و جنگ بر سر سوریه توافق بازیگران بر سر پایان دادن به همه خصومت ها در کنفرانس مونیخ در غیاب نمایندگانی از سوری ها گفتگو با کوثر آل علی و احمد اسکندری

صدا download

جنایات جنگی اسرائیل درغزه
اسرائیل یک دولت نژادپرست
نوشته یوران روزنبرگ رونامه نگار سوئدی، نویسنده کتاب «توقفی کوتاه در راه آشویتس
در محاصره … شعرهائی از محمود درویش شاعر فلسطینی با ترجمه و صدای تراب حق شناس

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
کنفرانس صلح سوریه در سوئیس
و مذاکرات نمایندگان دولت سوریه با نمایندگان برخی از مخالفان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به وضعیت سیاسی تونس و مصر، جدال بر سر قانون اساسی

صدا download

فمینیسم امپریالیستی و جنگ علیه زنان در خاورمیانه
گفتگو با شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتو و پژوهشگر مسائل زنان

صدا download

برنامه ویژه : سوریه در آتش و خون
جنگ در سوریه و جنگ بر سر سوریه

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سوریه گره گاه جهانی در شرایط کنونی

صدا download

تحولات جدید در مصر درمتن تقابل سکولاریسم و اسلام گرائی؟
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر نشریه آوای زن، غنی مجیدی اقتصاددان و تحلیل گر جهان عرب

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نگاهی به تحولات جدید در مصر. شکست اسلام سیاسی

صدا download

تحولات در سوریه
نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
انقلابات بهار عربی در کشاکش نیروها نگاهی به تحولات در جریان تونس و مصر

صدا download

انقلاب بهمن 57 ایران، سه دهه بعد انقلابات بهار عربی
تفاوت ها و شباهت ها
گفتگو با شعله ایرانی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سالی میرود ….. سالی می آید
چشم انداز سال جدید سال 2013

صدا download

همه پرسی قانون اساسی در مصر
سکولارها دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام فعال چپ آگاه به مسائل مصر

صدا download

سوریه در بن بست !
مبارزات مردم، سرکوب و کشتار رژیم اسد، رقابت و دخالت قدرت های منطقه و جهانی،
رویکردهای متفاوت نیروهای اپوزیسیون، سناریوهای احتمالی
گفتگو با محید سیادت

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
بهار عربی، کشاکش انقلاب در مصر. صف بندی در برابر اسلام گرایان

صدا download

کشاکش انقلاب در مصر
صف بندی سیاسی دربرابر اسلام گرایان
گفتگو با پدرام فعال چپ آگاه به مسائل مصر

صدا download

فلسطین یک گام به سوی استقلال
نگاهی به ساختار طبقاتی و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه فلسطین
گفتگو با پرفسور سعید رهنما استاد جامعه شناسی دانشگاه در کانادا

صدا download

سوریه در آتش و خون …. روزهای سرنوشت ساز
مبارزات مردم، سرکوب و کشتار رژیم اسد، رقابت و دخالت قدرت های منطقه و جهانی،
رویکردهای متفاوت نیروهای اپوزیسیون، انشقاق در میان چپ ها
گفتگو با بهروز عارفی همکار لوموند دیپلماتیک

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
سوریه در آتش و خون جنگ داخلی و رقابت های قدرت های منطقه ای و امپریالیستی
نگاهی به اپوزیسیون و مبارزه مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد

صدا download

انتخابات ریاست جمهوری مصر و جامعه پسا تحریر مصر
گفتگو با شعله ایرانی

صدا download

سوریه در آتش و خون
تحولات در سوریه ، بحث و گفتگو با حضور
یوسف عزیزی بنی طرف، بهروز عارفی، احمد اسکندری

صدا download

مبارزه و خواسته های مردم و کشتارهای رژیم اسد
چشم انداز در سوریه؟
گزارش و تحلیل بهروز عارفی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
بهار عربی، بک سالی که جهان عربی تکان خورد و تغییر یافت

صدا download

گردهم آئی در میدان تحریر و کشاکش انقلاب در مصر
گقتگو با شعله ایرانی فعال جنبش زنان و روزنامه نگار که برای تهیه گزارش در قاهره بسر می برد

صدا download

نگاهی به انتخابات تونس، رقابت اسلام گرایان و سکولارها
گفتگو با بهروز عارفی

صدا download

دریاچه ارومیه و اعتراض مردم در شهرهای ارومیه و تبریز
12 شهریور سالگرد تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان ، نگاهی به جنبش ملی آذربایجان
گفتگو با ماشاالله رزمی، علیرضا اردبیلی و علی قرجه لو

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
فروپاشی رژیم قذافی در لیبی و سیاست دولت های امپریالیستی

صدا download

مخالفان حکومت به کمک نیروهای ناتو رژیم لیبی را سرنگون کردند
گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف نویسنده و مترجم

صدا download

فروپاشی رژیم قذافی در لیبی از زاویه سیاست جهانی
گفتگو با پیران آزاد تحلیل گر مسائل سیاسی

صدا download

بررسی فروپاشی رژیم قذافی در لیبی از زاویه حقوط بین الملل
گفتگو با سعید محمودی رئیس دانشکده حقوق استکهلم

صدا download

کاهش هزینه‌های دولتی بر زندگی طبقات کم درآمد بریتانیا
و شورش ها از لندن تا منچستر و ناتینگهام
گفتگو با علی دماوندی فعال چپ در لندن

صدا download

یادآوری تظاهرات پشتیبانی از کارگران ایران برابر مقر «سازمان جهانی کار» در ژنو
بازهم درباره “مداخله بشردوستانه” قدرت های امپریالیستی و تازه ترین تحولات درلیبی و سوریه

صدا download

همایش در استکهلم درباره کشاکش انقلاب در مصر
سوسیالیست ها و فمیینیست ها چه می گویند و چه می کنند
گقتگو با شعله ایرانی

صدا download

بلاک واتر، ارتش سری و خصوصی در امارات متحده عربی

صدا download

تازه ترین تحولات در سوریه ، بحرین ، لیبی و سیر سمت و سوی رویدادها
تحولات و دگردیسی در تلوبزبون الجزیره؟
گفتگو با غنی مجیدی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
یاد بهزاد کاظمی، باز هم درباره ” مداخله بشردوستانه” در لیبی ، تحولات در سوریه

صدا download

تحولات و انقلاب در سوریه
گفتگوی غنی مجیدی با ناصر الغزالی از فعالان حقوق بشر در سوریه

صدا download

خبزش اعتراضی مردمی و تحولات در جهان عرب به کجا رسیده است؟
دخالت نظامی در لیبی، چرا؟
گفتگو با بهروز عارفی تحلیل گر مسائل سیاسی و همکار لوموند دیپلماتیک

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
هدف های دولت های امپریالیستی از جنگ لیبی

صدا download

تحولات و جنگ در لیبی
گفتگو با غنی مجیدی

صدا download

جنایت های دیکتاتورها… استقلال کشورها… دخالت دولت ها… حقوق بشر….
حقوق بین المللی چه می گوید؟
گفتگو با پرفسور سعید محمودی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم

صدا download

انقلاب ادامه دارد…
گفتگو با شعله ایرانی سردبیر آوای زن در میدان تحریر قاهره

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
قیام مردم و تحولات در لیبی

صدا download

بهار عربی! تحولات در جهان عرب
خبزش اعتراضی مردم در لیبی، بحرین، یمن و…
گفتگو با غنی مجیدی و روشنک

صدا download

نقش ارتش ، روزنامه ها ، اعتصابات کارگری
سه گزارش از مصر

صدا download

هیجده روزی که مصر و جهان عرب را لرزاند
گفتار از روشنک

صدا download

پرسش های انقلاب بهمن 57 و انقلاب تونس و مصر
گفتگو با حسن حسام

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
مصر پس از سقوط دیکتاتور

صدا download

خیزش مردمی و تحولات در مصر
گفتگو با منصور فرهنگ

صدا download

خیزش مردم و انقلاب در مصر … بهار عربی
گفتگو با یوسف عزیزی بنی طرف

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
خیزش مردم مصر علیه فقر و استبداد، بهار عربی

صدا download

نقش سندیکاها در اعتراض و خیزش مردم در تونس
گفتگو با با مهشید مجاوریان عضو ث ژ ت فرانسه

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
خیزش مردم تونس … سقوط و فرار دیکتاتور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید