احزاب سیاسی

نمایش دیگری از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، گفتگو با شهلا دانش فر از حزب کمونیست کارگری ایران

صدا download

بیانیه مشترک شش جریان سیاسی در کردستان در تحریم انتخابات ریاست جمهوری گفتگوی سعید افشار با احمد اسکندری روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران و چپ در گفتگو با شهاب برهان

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران ، گفتگو با بهرام رحمانی

صدا download

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران ، گفتگو با هدایت سلطان زاده

صدا download

وضعیت سیاسی ایران ، وضعیت نیروهای چپ و کمونیستی ایران
آسیب شناسی تاثیر سرکوب های دهه 60 بر جریان های سیاسی
از انشعاب های گذشته تا طرح ها و برنامه های حال و آینده
گفتگو با حمید تقوائی(حزب کمونیست کارگری)، حسن حسام(سازمان کارگران انقلابی- راه کارگر)

صدا download

ترور سه عضو حزب کارگران کردستان (PKK) در پاریس
گفتگو با احمد اسکندری

صدا download

تنش بین دولت مالکی در عراق با حکومت اقلیم کردستان
گفتگو با احمد اسکندری

صدا download

حزب کمونیست چین و تحولات در آن کشور
نفد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست
سرآغازی برای یک تلاش مشترک و گسترده برای نهادینه کردن همکاری ها و تبادل نظر
برای ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی
گفتگو با حسن حسام، یدی شیشوانی، هلمت احمدیان، فریبا امیرخیزی، سعید سهرابی، زمان مسعودی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست برای ایجاد یک بدیل انقلابی و کارگری و آلترناتیو سوسیالیستی

صدا download

کنگره حزب چپ سوئد
گفتگو با طاهر پلاسید

صدا download

درگیری در اردوگاه کومه له زحمتکشان
گفتگو با احمد اسکندری کارشناس مسائل کردستان

صدا download

گفتگو با یونس پارسا بناب
سالگرد کودتای 28 مرداد و تاثیر آن بر روند تاریخ ایران ، اتحاد چپ ها چگونه از چه راههائی؟

صدا download
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید