آکسیون و سخنرانی ها

 

چرائی فروکش جنبش اعتراضی سال 88 ؟
امروز در شرایط پسا جنبش در چه وضعیتی قرار داریم؟
گفتگو با امین حصوری پژوهشگر سیاسی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
نشست سالانه سازمان جهانی کار در ژنو
و فراخوان پنج سندیکای فرانسوی برای تظاهرات روز ۶ ژوئن در حمایت از کارگران ایران

صدا download

تظاهرات در مقابل دفتر بی بی سی در لندن در اعتراض به سرکوب جنبش کارگری و دستگیری ها

صدا download

گزارشی از تظاهرات اپوزیسیون ایرانی مقیم شهر لندن به مناسبت سالگرد 22 بهمن. مینا پایدار

صدا download

گزارشی از تظاهرات ایرانیان در شهر لندن بر علیه اعدام و شکنجه. علی دماوندی

صدا download

اکسیون گروهی از ایرانیان در مرکز شهر لندن بر علیه موج اعدام ها در ایران- امید پیوندی

صدا download

گزارشی از تظاهرات گروه های سیاسی در مقابل سفارت ج.ا در لندن امید پیوندی

صدا download

گزارشی از تظاهرات به مناسبت 16 آذر در شهر لندن مقابل سفارت جمهورری اسلامی. پری قدمی

صدا download

گزارش ایوب رحمانی از تظاهرات در مقابل دفتر BBC در شهر لندن، در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری در ایران

صدا download

یارانه ها، جمهوری اسلامی و طبقه کارگر -I سخنران : اردشیر مهرداد

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
تظاهرات و اعتصاب میلیونی مردم فرانسه در اعتراض وعلیه طرح دولت سارکوزی برای افزایش سن بازنشستگی

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی
تظاهرات اعتراضی در فرانسه و اروپا و قدرت سرمابه بر رسانه ها

صدا download

گزارش ازتظاهرات علیه حکومت اسلامی در برابر سازمان ملل دراعتراض به سفر احمدی نژاد به نیویورک

صدا download

اکسیون حمایتی شکبه جوانان ایرانی در برلین از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان اوین .گفتگو با هژیر پلاسچی یکی از شرکت کننده گان

صدا download

نقد و نظر با بهروز فراهانی تظاهرات علیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران در پاریس، سبزها و بحث های پیرامون آن

صدا download

گزارشی از اکسیون شبکه جوانان ایرانی در برلین در سالگرد جنبش اعتراضی مردم ایران. هژیر، مزدک، فرشاد، ثمیه

صدا download

علیه اعدام ، علیه جمهوری اسلامی گزارش از واکنش ها و تظاهرات و آکسیون ها در اعتراض و محکومیت اعدام زندانیان سیاسی 1 اتریش( حمید ریاحی) فرانسه(بهروز فراهانی) انگلستان(حمید جهانبخش) آلمان(حسین نقی پور) بلژیک(پیروز زورچنگ) سوئد(سعید سهرابی)

صدا download

علیه اعدام ، علیه جمهوری اسلامی گزارش از واکنش ها و تظاهرات و آکسیون ها در اعتراض و محکومیت اعدام زندانیان سیاسی 2 دانمارک(حمید قربانی) نروژ(یاور اعتماد) استکهلم(هلیا) سوئیس(جمشید مهر) کانادا(آرش کمانگر)

صدا download

در ادامه کارزار جهانی علیه جنایت اخیر جمهوری اسلامی گزارشی از تظاهرات در شهر هانوفر آلمان

صدا download

در حاشیۀ اعتراضات ایرانیان در لندن به جنایت زبونانۀ رژیم اسلامی،گفتگو با مجید دارابیگی از فعالان سیاسی

صدا download

تجمع فعالین چپ و آزادی خواه لندن در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان. گرازشاتی از 2 تن از شرکت کننده گان ، فرید … گلی

صدا download

تجمع فعالین چپ و آزادی خواه استکهلم – سوئد در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان. گزارشاتی از شاهین شریفیان و سعید افشار از شرکت کننده گان در این تجمع

صدا download

ریشه های بحران اقتصادی یونان و تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم
گفتگو با جلال ایجادی استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس

صدا download

آخرین خبرها در رابطه با آکسیون ایرانیان در پاریس. آزادی بازداشت شده گان. گزارش حسن حسام

صدا download

تجمع خودجوش ایرانیان مقیم پاریس در اعتراض به اعدام های امروز . گزارش بهروز فراهانی

صدا download

گزارش اول ماه مه در شهر هانوفر در آلمان در همبستگی با جنبش کارگری ایران

صدا download

گزارش مراسم اول ماه مه در پاریس توسط زهره ستوده از فعالان کمیتۀ اول ماه مه

صدا download

پائین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی در سفارتخانه رژیم در لاهه توسط شماری از مخالفان رژیم در همبستگی با مردم ایران. گفتگو با جعفر امیری

صدا download

فراخوان کانون‎ها، نهادها و مجامع ایرانی برای همآهنگی و همراهی با تلاش نیروهای دمکرات، چپ و آینده نگردر خارج از کشور در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران. گفتگو با حسین نقی پور

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید