سالهای – 2016-2019

بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری و کارمندی سوئد در همبستگی و پشتیبانی از فعالان کارگری ایران به پیگرد و اذیت و آزار و شکنجه فعالان کارگری در ایران پایان دهید گفتگو با سعید تقوی از پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران

صدا download

اعتصاب کارگران بنادر و گردهم آئی و تظاهرات جلیقه زردها در سوئد از افزایش حق بازنشستگی، قرارداد دستجمعی تا متوقف کردن خصوصی سازی ها و رفاه بدون سود گفتگو با بهزاد بارخدائی از کمیته همبستگی کارگران…

صدا download

سبک کار در جنبش کارگری ایران(آرشیو) گفت و گوی بهروز خباز با مجید تمجیدی و اسد گلچینی

صدا download

نامه اسماعیل بخشی و شکنجه در حکومت اسلامی گفتگو با علی پیچگاه پیش کسوت کارگری

صدا download

ادامه اعتصاب و اعتراض‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز ضرورت ادامه فعال همبستگی و پشتیبانی با کارگران گفتگو با بهروز خباز

صدا download

نگاهی به ویژگی های مبارزاتی کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و تأثیر آن در جنبش کارگری ایران گفت و گوی بهروز خباز با بهرنگ زندی، روزنامه نگار و فعال سیاسی چپ

صدا download

درنگی دیگر بر اعتصاب و اعتراض‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه فولاد اهواز و تاثیر آن بر جامعه و جنبش کارگری گفت و گوی سعید افشار با بهروز خباز

صدا download

اعتراض های معلمان و کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز. گزارشی از بهروز خباز و سعید افشار. تا تاریخ شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

صدا download

مفهوم کار و رابطه آن با سلامتی مزدبگیران در نظام سرمایه داری تحت حاکمیت نئولیبرالیسم در گذر اندیشه با جواد تسلیمی

صدا download

مبارزه کارگران و تلاش برای برپائی تشکل های شورایی و مستقل گزارش از هفت تپه و گروه فولاد اهواز، سخنان اسماعیل بخشی و میثم آل مهدی و تظاهرات کارگران گفتگو با بهروز خباز

صدا download

ارزیابی از تلاش ها برای ایجاد تشکل سراسری کارگران
گفت و گوی بهروز خباز با محمود صالحی

صدا download

وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران و سفر فعالان مستقل کارگری ایران به اروپا گفتگوی بهروز خباز با مرتضی افشاری

صدا download

گزارش از حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران در استکهلم پاسخ های داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در کنفرانس رسانه ای دفتر مرکزی LO

صدا download

سفر نمایندگان مستقل کارگری ایران به اروپا و دیدار با فعالان و مسئولان سندیکاپی سوئد گفتگو با بهروز خباز خبرنگار کارگری

صدا download

سفر فعالان مستقل کارگری ایران به سوئد گفتگو با سعید تقوی از اتحادیه ترانسپورت سوئد

صدا download

حضور نمایندگان مستقل کارگری ایران داود رضوی، رضا شهابی و لقمان ویسی در سازمان جهانی کار تظاهرات کلکتیو سندیکاهای فرانسه در همبستگی با مبارزات کارگران ایران در ژنو نقد و نظر با بهروز فراهانی

صدا download

پدیده کار رایگان در ایران گزارش خبری

صدا download

چرا جنبش كارگری ایران مردانه است؟ و نگاه حاکم بر آن چیست؟ گفتگو با پروين اشرفى فعال چپ و حقوق زنان

صدا download

ارزيابي از موانع و گره گاه ها در جنبش كارگري ايران گفت و گوی بهروز خباز با بهروز فراهاني و سعيد سهرابي

صدا download

گسترده شدن دامنه اعتراض های کارگری، گره خوردگی مطالبات معیشتی با خواسته های سیاسی، گفتگو با بهروز خباز

صدا download

گزارش دیدار با مسئولین عفو بین الملل در ارتباط با پرونده سازی و وخامت وضعیت جسمی رضا شهابی کمپین دفاع از مبارزات کارگری در ایران

صدا download

آزادی محمود صالحی در چه شرایطی صورت گرفت؟ نگاهی به عملکرد تاکنونی کمپین های کارگری گفت و گوی بهروز خباز با صمد شکوهی،

صدا download

تظاهرات مقابل سفارت ایران در استکهلم و لندن در دفاع از محمود صالحی و دیگر زندانیان سیاسی محمود صالحی، پای در زنجیر در بیمارستان و زندان گفت و گوی بهروز خباز با نجیبه صالح زاده، مهرنوش شفیعی، بهرام رحمانی، سعید آرمان

صدا download

گزارشی از موج دستگیری فعالین کارگری ایران گفتگوی بهروز خباز با نجیبه صالح زاده همسر و سحنگوی کمیته دفاع از محمود صالحی در سقز

صدا download

ضرورت به هم پیوستن کمپین های کارگری برای آزادی زندانیان سیاسی گفت و گوی بهروز خباز با سیامک مؤیدزاده از فعالین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج

صدا download

محمد جراحی قربانی پروژه قتل زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی قتل ها و مرگ های خاموش زندانیان سیاسی گفت و گو های کارگری با بهروز خباز

صدا download

دستگیری کودکان کار در ایران مبارزات کارگران هپکو و آذراب پاسخ به نظرات شنوندگان گفت و گوهای کارگری، بهروز خباز

صدا download

وضعیت مخاطره آمیز رضا شهابی کارگر زندانی در اعتصاب غذا گفتگو با ربابه رضائی(همسر رضا) و آیت نیافر در تهران

صدا download

سرکوب کارگران معترض هپکو و آذرآب توسط نیروهای انتظامی رژیم اسلامی گفتگو با علی رسولی و مرتضی افشاری گفت و گو های کارگری با بهروز خباز

صدا download

فراخوان ربابه رضایی خطاب به رانندگان شرکت واحد؛همراه و یاری رسان من و صدای رضا شهابی باشید گزارشی از تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد، فعالین کارگری و دانشجویی برای آزادی رضا شهابی در مقابل مجلس

صدا download

پیرامون مسائل دستفروشان، بررسی راهکارها و مکانیسمهای اجتماعی در این خصوص، گفتگوی بهروزخباز با محمد غزنویان

صدا download

طرح کارورزی با هدف ارزان سازی نیروی کار، کمپین تلاش برای مقابله با طرح های ضد کارگری ! گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر و محسن حکیمی در ایران

صدا download

آکسیون های پشتیبانی از کارگران ایران هم زمان با نشست سازمان جهانی کار (ILO) در ژنو گزارش بهروز فراهانی

صدا download

مفهوم استقلال تشکل های کارگری بحث و مناظره سعید سهرابی و رحمان حسین زاده

صدا download

سه هفته پس از کشته شدن معدن چیان در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر از خانواده های کارگران قربانی خبر می گیریم گزارش و گفت و گو سعید افشار، بهروز خباز

صدا download

فاجعه انفجار معدن یورت آزادشهر در نبود تشکل های مستقل کارگری، معادن و کارگاه ها کشتارگاهی برای کارگران است. گفت و گوی بهروز خباز با ناصر آغاجری

صدا download

معدن درد! معدن رنج! (انفجار در معدن زغال سنگ یورت آزادشهر، مرگ معدن چیان) دولت و کارفرمایان مسبب و مسئول این فاجعه هستند گزارش و گفتگو با بهروز خباز

صدا download

گزارشی از کوشش ها و اقدام های فعالان کارگری در ایران در آستانه روز جهانی کارگر گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر

صدا download

تشکل یابی در جنبش کارگری ایران با نگاهی به مبارزات کارگران و عملکرد گروه های کارگری با حضور مصطفی اسدپور، بهرنگ زندی، بهروز خباز

صدا download

تشکل یابی در جنبش کارگری ایران با نگاهی به مبارزات کارگران و عملکرد گروه های کارگری با حضور مصطفی اسدپور، بهرنگ زندی، بهروز خباز

صدا download

تحلیل و ارزیابی از جنبش کارگری ایران گفتاری از شادیار عمرانی

صدا download

بمناسبت اول مه، نگاهی به بیانیه ها و قطعنامه های امسال در ایران

صدا download

آسیب شناسی جنبش کارگری ایران(سبک کار در جنبش کارگری) ، گردهم آئی های اعتراضی و مطالباتی معلمان گفت و گوی بهروز خباز با محمود قزوینی و ستار رحمانی

صدا download

ارزیابی از اقدامات گروه ها و فعالین کارگری پیرامون تعیین حداقل دست مزد آیت نیافر(ارتباط با ذهنیت کارگران)، علی رسولی(رفاه بجای خط فقر)، ستار رحمانی(فاصله از بینش آوانتوریستی) گفت و گوهای کارگری ….. بهروز خباز

صدا download

نقش و موقعیت جنبش کارگری در انقلاب ۵۷ – گفتگوی بهروز خباز با علیشیرمبارکی( نماینده سندیکای کارگران پروژه ای آبادان در آن دوره)علی پیچگاه ( نماینده کمیته مخفی اعتصاب و شورای کارگران صنعت نفت در آن دوره) اصلان جوادزاده ( فعال سازمان فدائیان – اقلیت) و علی دماوندی ( فعال سازمان راه کارگر)

صدا download

فاجعه پلاسکو، وضعیت کارگران بیکار شده و حوادث کارگری در ایران گفت و گوی بهروز خباز با صادق کارگر، آخرین دبیر سندیکای کارگران فلزکار مکانیک تهران و حومه

صدا download

نگاهی دیگر به فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو مجید تمجیدی، ربیع نیکو، سعید افشار

صدا download

فاجعه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو عدم رعایت موازین ایمنی، مسئولان بی مسئولیت کارگران خارج از شمول قانون کار و بیمه،آتش نشانان فداکار گزارش و گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز و آیت نیافر فعال کارگری در ایران

صدا download

رویکرد و سیاست گذاری های رفسنجانی چه تأثیری بر زندگی و معیشت کارگران داشته است؟ گفت و گوی بهروز خباز با اصلان جوادزاده

صدا download

اعتراضات اخیر رانندگان شرکت واحد و موقعیت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت و گوی بهروز خباز با غلامرضا غلامحسینی

صدا download

تجمع کارگران در 25 آبان مقابل مجلس تصویب اصلاحیه قانون کار چه تأثیری در زندگی و معیشت کارگران دارد؟ گفت و گوی ربیع نیکو با بهروز خباز

صدا download

گردهمایی کارگران در ۲۵ آبان در اعتراض به لایحه اصلاحیه قانون کار، گفتگو با آیت نیافر و اصلان جوادزاده

صدا download

واکنش به تغییرات در قانون کار، مرزبندی با قانون گرایی، گفتگوی بهروز خباز با مجید تمجیدی

صدا download

بررسی تغییرات تاکنونی قانون کار و خلاء پراتیک اجتماعی فعالین کارگری گفت و گوهای کارگری با حضور آیت نیافر و خسرو بوکانی

صدا download

بررسی پیامدهای اصلاحات در قانون کار و تأثیر آن در زندگی کارگران گفتگوی بهروز خباز با صادق کارگر

صدا download

نگاهی به اعتراض کارگران ایران ترانسفو زنجان و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفتگوی سعید افشار با بهروز خباز

صدا download

گزارشی از تلاش ها در رابطه با جعفر عظیم زاده ، بررسی مقوله اعتصاب غذا و کار کودکان گفت و گوی بهروز خباز با سیاوش دانشور و یک فعال اجتماعی برای لغو کار کودک در ایران

صدا download

شلاق زدن کارگران آق دره به قصد تقابل با مبارزات کارگری صورت گرفته است صد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار گفتگو با شهاب برهان و علیرضا نوایی

صدا download

موقعیت کنونی جنبش کارگری در حوزه سازمانیابی پیام جعفر عظیم زاده به اجلاس سازمان جهانی کار گفت و گوی بهروز خباز با ایوب رحمانی

صدا download

شب همبستگی با جنبش کارگری ایران در استکهلم پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی چگونه می توان مسائل کارگران را به گفتمان عمومی جامعه تبدیل کرد؟ گفتگوی سعید افشار با سیاوش دانشور

صدا download

جمع بندی از عملکرد گروه ها و فعالین کارگری در اول ماه مه ۱۳۹۵ گفت و گوهای کارگری با بهرنگ زندی – فرزین ایرانفر – بهروز خباز

صدا download

اعتصاب غذای معلمان زندانی سیاسی محمود بهشتی و اسماعیل عبدی و فعال جنبش کارگری جعفرعظیم زاده ویژگی های جنبش معلمان در شرایط کنونی گفتگو با ستار رحمانی فعال و…

صدا download

ويژه برنامه اول ماه مه 1395-2016 تهيه و اجرا؛ شاديار عمراني، بهرنگ زندي، بهروز خباز مهمانان؛ امان كفا، بهروز فراهاني، فعال كارگري از ايران، شهاب برهان، عباس سماكار، پروين اشرفي، ثريا شهابي

صدا download

چرا اتحاد عمل های کارگری کم رنگ شده است؟ موانع تشکل یابی و صندوق همبستگی با جنبش کارگری در ایران – کانادا گفتگوی بهروز خباز با فرید پرتوی از فعالین اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

صدا download

طبقه متوسط ، طبقه کارگر از جایگاه در افتصاد و تولید تا فرهنگ و سبک زندگی گفتگو با فروغ اسدپور پژوهش گر مارکسیست

صدا download

بررسی فعالیت های کارگری پیرامون حداقل دستمزد گفتگوی بهروز خباز با آیت نیافر و بهرنگ زندی

صدا download
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید