تریبون کارگری :اعتراضات کارگران ومعلمان وچالشهای روبرو

در تریبون کارگری این هفته، علی دماوندی و ستار ورحمانی و علیرضا نوایی نگاهی دارند به اعتراضات و تظاهرات کارگران ومعلمان در ماه گذشته، خواست واکسیناسیون فوری و سراسری و رایگان بمثابه یکی از فوری ترین عوامل متحد کننده جنبشهای اجتماعی وعنصر دفاع از زندگی ، مساله تشکل یابی سراسری واقدامات متحد کننده وپایدار برای تغییر توازن قوای کنونی به نفع جنبش کارگری ، مساله عروج مجدد جنایتکاران طالبانی به قدرت در افغانستان و لزوم همبستگیهای انسانی و بین المللی در این رابطه و… است

تلویزیون برابری

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *